Pravila privatnosti

Tvrtka Gruppo Effe d.o.o. sa sjedištem na adresi Popovićev put 2, 51 211 Matulji, OIB 91582628698, telefon +385 51 273 538, adresa elektroničke pošte: gruppoeffe@gmail.com, voditelj je zbirke osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) te zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (SL L 119, 4.5.2016., str. 1-88).

Predmetnim Pravilima privatnosti i zaštite podataka tvrtka Vas informira o načinu na koji se Vaši podaci prikupljaju na internetskim stranicama www.gruppo-effe.com, uvjetima vođenja zbirke osobnih podataka potrošača koji svoje podatke upisuju na stranici www.gruppo-effe.com, opsegu i svrsi prikupljanja podataka, vremenu čuvanja takvih podataka, kao i načinu obrade i korištenja istih, posebice ako se obrada ili korištenje vrši u drugoj zemlji. Pažljivo pročitajte ova Pravila privatnosti i zaštite podataka te ponovno posjetite ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste pregledali moguće promjene.

Pravila privatnosti i zaštite podataka primjenjuju se na sve usluge i podstranice raspoložive pod domenom www.gruppo-effe.com te posjetom ovoj internetskoj stranici unaprijed pristajete na sadašnje i buduće uvjete Pravila privatnosti i zaštite podataka, a ukoliko ih ne želite prihvatiti, trebate napustiti ovu internetsku stranicu.

1. Vrste podataka koje prikupljamo i koristimo

Na stranici www.gruppo-effe.com prikupljaju se podaci koje Vas osobno identificiraju, kao i oni koji nisu vezani za Vas osobno.

Za pružanje usluga neophodni su nam podaci koji Vas osobno identificiraju (“osobni podaci”). To su podaci vezani za Vaš identitet koje sami unosite u obrasce na našoj stranici, na primjer: ime i prezime, adresa, elektronska pošta, broj mobilnog telefona i slično. Vaše osobne podatke dobivamo kad nam ih svojevoljno dodijelite, a mi ih koristimo kako bi Vam pružali zatražene usluge te u svrhu boljeg razumijevanja Vaših interesa i boljeg pružanja usluga, prilagođenog upravo Vašim interesima. Društvo se obvezuje čuvati privatnost takvih podataka.

Također, u svrhu pružanja usluga možemo automatski prikupiti i podatke koji nisu vezane uz Vas osobno (“neosobni podaci”). Riječ je o onim podacima koji Vas ne identificiraju kao pojedinca, kao što su mrežni identifikator, podaci o lokaciji itd. Osim ovih podataka, možemo prikupiti i druge neosobne podatke koje nam dobrovoljno dodijelite, na primjer, odgovaranjem na pitanja u nekoj anketi.

Primarna svrha prikupljanja osobnih podataka na stranici www.gruppo-effe.com je omogućiti sigurno i učinkovito iskustvo te pružiti usluge i svojstva koja bolje ispunjavaju Vaše potrebe ili zahtjeve.

www.gruppo-effe.comprikuplja podatke kada nam ih dodijelite ili putem tehnologija.

U tom smislu, odabirom korištenja određene usluge na stranici www.gruppo-effe.com možemo zatražiti da nam navedete kontakt te identifikacijske podatke. Kad je moguće, navodimo koja su polja potrebna, a koja nisu. Odaberete li ne koristiti određenu uslugu ili svojstvo, ne morate navoditi kontakt niti identifikacijske podatke koji se traže.

Podaci koji nisu vezani uz Vas osobno, a koji se prikupljaju putem tehnologije su sljedeći:

Cookies (kolačići)

www.gruppo-effe.com može koristiti “cookie” tehnologiju kako bi unaprijedili Vaše iskustvo na stranici www.gruppo-effe.com i prikupili podatke za statističko izvješćivanje o internetskoj stranici. Cookie tehnologija ne pohranjuje Vašu individualnu adresu elektronske pošte ni bilo kakve osobne podatke o vama.

Cookie je mala jedinica informacija poslanih s internetske stranice koju preglednik Vašeg računala pohranjuje na Vaš tvrdi disk. Ona sadrži informacije koje mogu zatrebati stranici kako bi personalizirala Vaše iskustvo te prikupila statističke podatke o internetskoj stranici, kao što su stranice koje se posjećuju, što se preuzima, naziv domene davatelja pristupa internetu te državu iz koje dolaze naši posjetitelji, kao i adrese stranica koje se posjećuju odmah prije ili nakon posjeta stranici www.gruppo-effe.com. Međutim, nijedan dio navedenoga ne povezuje se s vama osobno te se mjeri samo u skupnom obliku.

Ako želite pretraživati bez cookiesa, možete konfigurirati svoj preglednik da odbaci sve cookiese ili Vas obavijesti kad se određeni cookie postavlja. Vaše iskustvo sa stranicom www.gruppo-effe.com može biti drugačije ako prilagodite svoj preglednik da blokira cookies.

IP adresa

www.gruppo-effe.com može prikupljati IP adrese sa svrhom upravljanja sustavima, dijagnoze problema s poslužiteljem i prikupljanja skupnih informacija. Kada posjetite određenu internetsku stranicu na www.gruppo-effe.com, naši poslužitelji bilježe Vašu IP adresu. IP adresa je broj koji se automatski dodjeljuje Vašem računalu kad se koristite internetom.

2. Privole

Privole koje društvo prikuplja od Vas mogu biti u elektroničkom ili papirnatom obliku.

Privola u elektroničkom obliku

Na našoj stranici www.gruppo-effe.com moći ćete dati različite privole koje će nas ovlastiti na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka (ime, prezime, e-mail, telefon). Prihvaćanjem ovih Pravila privatnosti dajete nam suglasnost da Vaše osobne podatke koristimo kako bi Vam omogućili naručivanje na naše usluge putem internetske stranice.

Osim toga, tvrtka Gruppo Effe d.o.o. može od Vas putem internetske stranice zatražiti i privolu za obradu podataka (ime, prezime, e-mail, telefon, fotografija) u svrhu koja nije uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.). Takvu privolu niste dužni dati i ako je date možete je u svakom trenutku povući slanje ispunjenog obrasca.

Prihvaćanjem privole za korištenje osobnih podatka prilikom prijave za marketinški newsletter dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe sve dok ne povučete privolu, odnosno, odjavite se od primanja newslettera.

3. Povlačenje privole

Opoziv privola možete izvršiti tako da čitko ispunite zahtjev koji se nalazi na ovoj stranici te ga
a) pošaljete na adresu elektroničke pošte gruppoeffe@gmail.com
b) pošaljete na adresu pošte Gruppo Effe d.o.o., Popovićev put 2, Matulji ili
c) predate osobno na adresi Gruppo Effe d.o.o., Popovićev put 2, Matulji.

Po opozivu privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u svrhe marketinga i nećete primati naš newsletter. Privolu možete bilo kada povući bez da navodite razlog za to.

Privolu na newsletter možete povući i klikom na link u marketinškom newsletteru.

4. Vaša prava u svezi s obradom osobnih podataka

PRAVO PRISTUPA. Na Vaš zahtjev dostavit ćemo sve podatke koje imamo o Vama. Zahtjev za dostavu podataka možete nam uputiti putem kontakt forme.

PRAVO NA ZABORAV. Možete se usprotiviti obradi osobnih podataka. Na Vaš zahtjev izbrisati ćemo sve podatke koje imamo o Vama, osim za uvjerljive pravne osnove ili ostvarivanja ili obrane mogućih pravnih potraživanja. Zahtjev za brisanje podataka možete nam uputiti putem kontakt forme.

PRAVO IZMJENE. Na Vaš zahtjev ispravit ćemo podatke u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE. Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka, a u tom slučaju iste ćemo zadržati samo za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA. Imate pravo zaprimiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade kad god se obrada temelji na privoli ili na ugovoru, a provodi se automatiziranim putem.

PRAVO NA PODNOŠENJA PRIGOVORA. Imate pravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se tvrtka Gruppo Effe d.o.o. prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese.

5. Vremenski period čuvanja podataka

Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo u razumnom vremenskom razdoblju koje je u skladu sa zahtjevima za uložene prigovore ili rješavanje problema, izvršenje poboljšanja, aktivaciju usluga te ispunjenje zahtjeva važećih zakona. To znači da osobne podatke možemo čuvati u razumnom vremenskom roku, uključujući vrijeme nakon što je zainteresirana strana prestala koristiti usluge tvrtke Gruppo Effe d.o.o. Nakon tog razdoblja osobni podaci bit će blokirani u svim našim sustavima.

6. Privatnost podataka

Ozbiljno shvaćamo povjerenje koje nam pružate te nećemo prodavati ili iznajmljivati Vaše osobne podatke drugima.

www.gruppo-effe.com zapošljava druge tvrtke i pojedince (“agente”) za pružanje usluga u ime www.gruppo-effe.com stranice, kao što je upravljanje lutrijom i natjecanjima, slanje elektronskih poruka, pružanje marketinške pomoći, upravljanje internetskom stranicom i analiza podataka. Takvi će agenti imati pristup osobnim i neosobnim podacima samo u mjeri nužnoj za izvršavanje svojih usluga za nas te im nije dopušteno rabiti ih za bilo koju drugu svrhu.

www.gruppo-effe.com također može surađivati s drugim tvrtkama (“partnerima”) kako bi pružili kobrendirane usluge ili promocije. Kako bismo vam pružili kobrendiranu uslugu, možda ćemo trebati podijeliti Vaše osobne podatke s našim partnerima. Partner će samo moći rabiti podatke u mjeri koja je nužna za pružanje tražene usluge ili u skupnom obliku za statističko izvješćivanje.

Zapamtite da ako posjećujete druge internetske stranice, uključujući i stranice naših partnera, oglašivača, trgovaca ili druge stranice koje su povezane s našom stranicom, te druge stranice mogu prikupljati osobne i neosobne podatke o vama. Prakse u vezi informacija tih drugih stranica nisu obuhvaćene ovim Pravilima privatnosti i zaštite podataka. Mi nemamo obvezu ni odgovornost za te stranice ili njihove vlastite politike.

Otkrivanje osobnih informacija za pravne svrhe te zaštitu stranice www.gruppo-effe.com i ostalih: www.gruppo-effe.com zadržava pravo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama ako vjeruje da je to nužno da se: (a) udovolji zahtjevima zakona ili zadovolji pravni postupak koji nam je uručen; (b) zaštite ili obrane naša zakonska prava ili vlasništvo, www.gruppo-effe.com ili naši korisnici; ili (c) istraže, spriječe ili poduzmu mjere u vezi nezakonitih aktivnosti, mogućih prijevara, situacija koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti neke osobe ili kršenju odredbi i uvjeta korištenja www.gruppo-effe.com.

7. Sigurnost podataka

Sigurnost Vaših osobnih podataka vrlo nam je bitna te se zalažemo zaštititi informacije koje prikupimo. Objekti u kojima su smješteni serveri na kojima se čuvaju Vaši osobni podaci imaju sigurnosne mjere za zaštitu od gubitka, zlouporabe ili izmjene informacija koje je www.gruppo-effe.com prikupio od Vas na našoj stranici.

Nažalost nijedan prijenos podataka putem interneta ili neke druge bežične mreže ne može zajamčeno biti sto posto siguran. Zbog toga, iako nastojimo zaštiti Vaše osobne podatke, www.gruppo-effe.com ne može osigurati ili jamčiti sigurnost bilo kojih informacija koje nam prenosite ili iz naših online proizvoda ili usluge te to radite na vlastiti rizik.

Prihvaćanjem ovih Pravila privatnosti i zaštite podataka potvrđujete da ste ih u cijelosti pročitali i razumjeli te da ste svjesni svih pravnih posljedica prihvaćanja. SAVJETUJEMO DA DA NE KORISTITE STRANICU www.gruppo-effe.com UKOLIKO NE RAZUMIJETE OVA PRAVILA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE PODATAKA ILI NE PRIHVAĆATE NEKI NJIHOV DIO.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za sva dodatna pitanja i upite